Zdravá páteř

V tomto článku jsem se rozhodl věnovat veledůležitému tématu, a sice naší páteři. Z praxe si totiž všímám, že klidně až 50 % klientů má zdravotní problémy, které s páteří přímo souvisí. A jelikož bych Vás chtěl informovat co nejvíce dopodrobna a zeširoka, tak jsem si pozval Aldu Plachého (jakožto psychosomatika) a Zbyňka Fajtla (jakožto fyzioterapeuta), aby doplnili i své pohledy na věc.

I. Pohled můj (pohled bylináře)

Páteř je nepochybně alfou a omegou lidského zdraví, proto bychom se o ni měli co nejlépe starat. Nejen, že je oporou těla, ale také jí prochází mícha, která zajišťuje inervaci těla a je spojena s mozkem. Navíc kolem páteře vede lymfatický systém. To je hned několik důvodů pro zvýšenou pozornost. V následujících několika odstavcích popíši hlavní případy problémů páteře, se kterými se v praxi setkávám.

Páteř utiskuje nervy
Jak již bylo řečeno, páteř chrání míchu, ze které vychází nervy (obr. 1). Tyto nervy mohou být však z různých příčin (ať už nedostatek pohybu nebo naopak přebytek nesprávného pohybu) utiskovány jak samotnou páteří, tak svaly okolo páteře. Samozřejmě se nebavíme o útisku centrálních nervů, ale spíše o útisku nervů vedlejších (těch menších). Tlak na nerv ovlivňuje jeho prokrvení, což má za následek snížení funkce tohoto nervu. Pokud si představíme, že máme bloknutou inervaci ledvin, tak to bude mít za následek sníženou funkci ledvin, analogicky k ostatním orgánům či jiným částem těla.

Páteř utiskuje lymfatický systém
Další hráč, co vstupuje do hry, je právě lymfatický systém. Ten může být páteří utiskován analogickým způsobem jako systém nervový (obr. 2). Lymfatický systém má mnoho funkcí, my se pojďme omezit na 2 funkce, co nás teď budou zajímat: funkce obranná a odvod odpadních produktů metabolismu. Pokud je v určitém místě utiskována lymfa, tak dochází v tomto místě k hromadění odpadních produktů a zároveň k tlakování uzlin, čímž se ohrozí obranná funkce v tomto místě. Místo je poté více náchylné a opakovaně se na něm může projevit zánět.

Choroba lymfatického systému utiskuje páteř
Kvůli tomu, že lymfatický systém plní obrannou funkci, může nastat situace i v opačném směru. Představme si chorobu stoupající z intimních oblastí dále po páteři nahoru, napadající vše po cestě. Lymfatický systém má v tomto případě tendence bránit šíření nemoci, a tedy dojde ze zduření uzlin a tedy ovlivnění lymfatického systému, který může blokovat páteř či páteřní svaly. Mechanismus je tedy obousměrný, zase může dojít k bolesti zad, ale tentokrát je příčinou choroba lymfatického systému, která až druhotně blokuje záda. Zaměřit se v tomto případě na blokace páteře by tedy byla chyba terapeuta.

Zbytková choroba v páteřním kanálu napadá hlavu
V tomto případě se většinou jedná o akutní případy, kdy se choroba dostane do páteřního kanálu a stoupá nahoru do oblasti mozku. Následně může způsobovat hnisání tkání anebo zánět mozkomíšních blan. V tom „lepším“ případě se choroba zachytne na krčních mandlích, případně v jiných uzlinách v oblasti hlavy. Tím se tělo ubrání před jejím akutním projevem a dojde „pouze“ ke zduření těchto uzlin, případně nemoci krčních mandlí.

Jak takové problémy terapeut řeší?
Pokud máte problém s páteří, je nutno nejdříve pečlivě diagnostikovat, k jaké z uvedených situací u Vás dochází a proč. Následně se mohou volit léčiva, která mají schopnost jít do oblasti páteře a zde dělat žádanou službu. Buď tedy uvolňovat páteří a páteřním svalům, anebo naopak působit v lymfatickém systému a ten čistit od usazených infekcí. Taková léčiva je nutno volit vždy individuálně s přihlédnutím k zdravotním okolnostem klienta, proto nebudu uvádět žádné příklady léčiv.

II. Pohled Aldův (pohled psychosomatika)

III. Pohled Zbyňka (pohled fyzioterapeuta)

Poselství článku je tedy následující – vždy se dívejte na zdraví s širším nadhledem a řešte Váš problém komplexně a s více odborníky. Samotná bolest zad může naznačovat na spoustu různých situací. Můžete jít za fyzioterapeutem s tím, že trpíte bolestmi páteře, ale přitom nemusí jít vždy o chybu pohybovou, ale klidně o chorobu lymfatického systému (který může být napaden virem nebo bakterií).


Zaujal Vás článek a chtěli byste zjistit, jak na tom je právě Vaše páteř? V tom případě mě neváhejte kontaktovat na dalibor@cityshaman.cz a já Vám rád nezávazně poradím.

About the author: Dalibor Chytil

Dalibor byl svědkem, jak se nesprávná diagnóza zdravotního stavu stala osudným členům jeho rodiny. Od té doby začal hledat alternativní přístup k zdraví člověka jako celku. Odpovědi na jeho otázky mu dala až tradiční čínská medicína, která se dívá na organismus celostně a řeší zdravotní komplikace pomocí bylin a potravin. Od mládí byl léčen bylinářem Evženem Brhelem a díky němu nikdy nemusel brát antibiotika. Sám říká, že je živoucím důkazem toho, jak byliny fungují, byl díky nim vyléčen z těžkého zápalu plic. Své poznatky si nechce nechat pro sebe, s kolegou Patrikem Hamšíkem proto založili projekt, ve kterém se snaží vyrábět bylinnou kosmetiku, která bude zároveň doopravdy léčivá. Sám působí jako terapeut.