O kraniosakrální terapii

Dnes jsme si pro Vás připravili další specialitu, rozhovor s Aldou Plachým z Brna, který se již delší dobu zabývá kraniosakrální terapií. Nás tato technika již dříve velmi zaujala, a tak bychom Vám ji chtěli pomocí Aldy více přiblížit.

Ahoj Aldo, mohl bys nám na úvod říct, o čem je kraniosakrální terapie? Případně její hlavní „myšlenku“

Je to metoda, která se vyvinula z klasického lékařství z oboru osteopatie.
Pracuje s principy vzájemného propojení všech částí těla na energetické i fyzické rovině. Základem je tzv. “Dech života”, což je proudění mozkomíšního moku spojené s pohybem energie po těle. Na tyto energetické vlny se terapeut (či v tomto případě spíše asistent) nalaďuje.
Toto proudění je nejvíce cítit v oblasti kolem páteře mezi lebkou (cranium) a křížovou kostí (sacrum) a odtud je taky odvozen název této metody. Pokud jste slyšeli pojem: “Kundaliní” tak ten dle mého názoru a dosavadních zkušeností označuje to stejné, jen to vychází z jiného kulturního základu. Dalším projevem dechu života je jemný pohyb lebečních kostí, na něž se asistent během terapie také více zaměřuje. Dech života je brán za prvotní tělesný projev zodpovědný také za šíření samoozdravných procesů v těle.

To zní zajímavě. Jak si se k něčemu takovému dostal?

Před několika lety jsem se začal zabývat svým osobním rozvojem a objevil jsem v něm i oblast, která pracovala s vlastním tělem a veškerým jeho potenciálem. Přes klasické masáže a následně I kurz tantrických masáží jsem se dostal až ke kraniosakrální terapii.

Konkrétně jsem se na tantrickém výcviku setkal s Markem Bohunickým, který mě pozval na jím vedený výcvik kraniosakrální terapie. Po dvou kurzech jsem tuto metodu začal nabízet i svým klientům masáží.

Od Marka jsem se začal učit tzv. biodynamický procesově orientovaný přístup, který se zaměřuje na procesy v těle a jejich další rozvíjení a oslovování více částí, kterých se v tu chvíli dotýká. Biodynamický pro mě znamená, že na lidskou bytost nahlížíme jako na spojení těla, duše a mysli a při terapii nejde o provedení předem určené sestavy tahů. Naopak, jde o hlubší nacítění a naladění se na to, co konkrétní klient řeší a co se těle tady a teď děje.

K prvnímu kurzu kraniosakrální terapie mě pravděpodobně na podvědomé úrovni přitáhlo mé nezpracované téma fyzických a energetických hranic. Tedy abych zbytečně nevstupoval do osobního prostoru ostatních a také, abych já sám nenechal druhé zacházet příliš do mého prostoru. To znamená, že jsem nechal ostatní vstupovat do svého energetického prostoru takovým způsobem, že mi to mohlo škodit a stejným přístupem jsem se nevědomě choval i já vůči nim. Díky tomu, co jsem prožil na kurzu, jsem si začal své hranice lépe uvědomovat a učím se s nimi dodnes lépe a vědoměji pracovat. Vnímám, že kraniosakrální terapie nám pomáhá k uvědomění svého těla v jeho více vrstvách, čímž obecně napomáhá k širšímu zpracování tématu osobních hranic.

Čím tě samotná kraniosakrální terapie tak zaujala, že ses rozhodl pro ni po tolika terapeutických technikách, se kterými jsi přišel do styku? Čím je výjimečná?

Pro mě je výjimečná svou nenásilností a jemností. Pravdu totiž hledá uvnitř v našem hlubokém tichu. V podání, v jakém jsem se ji naučil já, je to metoda celostní, tedy přistupuje k člověku jako celku. A mně je tento přístup intuitivně vlastní a přirozený.
V podstatě na klienta nepůsobím tak, že bych do něj vkládal nebo směřoval nějakou energii, naopak jen poskytuji zrcadlo jeho přirozenému proudu energie a dechu života.
V okamžiku, kdy se zklidníme, mohou v různých částech těla vyvstat různá témata. Poté se na ně můžeme zaměřit, zkoumat jejich prožívání a vztahování se k nim.

Kdybych se rozhodl k tobě jít na terapii, co mám očekávat?

Určitě začneme rozhovorem, kdy si popovídáme o tvém životě, zdraví, úrazech a čemkoliv, co bude stát z tvého pohledu za zmínění, samozřejmě včetně tématu se kterým si přišel.
Popovídám ti krátce o samotné metodě a společně si nastavíme, jak budeme komunikovat během samotné práce na lůžku.
Zároveň si zvolíš místa, kde si nepřeješ dotyk, pokud nějaká taková jsou.
Poté si budeš moci vybrat esenciální olej, který si můžeš aplikovat na tělo dle tvé preference.
Pak už budeš mít možnost převléct se do pohodlného relaxačního oblečení a začneme s prací na lůžku.
Po tvém ulehnutí na lůžko tě vedu ke zklidnění a hlubšímu spojení s tvým tělem. Postupně procházím dle své intuice celé tvé tělo jemným dotykem a pozoruji energetického dění v něm. U toho spolu můžeme komunikovat o tom co se u tebe děje a pocitech, které cítíš v různých částech těla. Také se zaměřujeme na to, jak se tělo k dotyku vztahuje. Prostřednictvím vhodně zvolených otázek se můžeme dostaneme hlouběji k podstatě toho co se v tvém těle děje a k tvým pocitům.
Na závěr máš prostor být na lůžku ještě sám se sebou a setkání ukončíme závěrečným rozhovorem, kde oba můžeme sdílet, co proběhlo. Tato část je vždy naprosto svobodná, takže když nechceš, nemusíš sdílet vůbec nic.

Jak dlouhou dobu to asi trvá?

Při prvním setkání je vhodné zvolit délku dvě hodiny, neboť je třeba se více seznámit s tebou a tvým současným a minulým životem. Tím pádem úvodní povídání zabere někdy téměř hodinu. Při dalších sezeních už je dostačující hodina a půl, ale záleží na tvých preferencích.

Je něco co bys na závěr rád sdělil?

Ano. Mnohdy se při práci setkávám s tím, že klient nechce přijmout plnou zodpovědnost za to, co se mu v životě děje, což může při terapii znamenat i to, že nepřijímá zodpovědnost za pocity a stavy, na které společně narazíme. Mě poté bere jako toho, kdo ho určitých „problémů“ zbaví, aniž by na to on vynaložil své úsilí. Rád bych tedy všem vzkázal, abychom se více obraceli dovnitř a ne ven.
Zároveň bych nám všem přál, ať jsme si plně vědomi svých hranic, ať je cítíme i na úrovni těla a dokážeme jasně a otevřeně komunikovat s okolím své potřeby.


Více informací zde: https://www.aldaplachy.cz/kraniosakralni-terapie-cpot

Jak a proč je správná výživa důležitá?

Mnoho věcí změnit sami nemůžeme. Podívejme se kolem sebe, na kvalitu ovzduší, vody, půdy a obecně všeho, z čeho si bereme naši potravu. Ale trápit se tím nemá smysl. Raději se vrhněme do toho, co změnit můžeme, a sice CO budeme jíst. Chápu to, nedávno jsem byl v supermarketu a zamýšlel se, co si zde může člověk vlastně koupit. Jenže supermarkety nejsou jediným místem pro nákup jídla! Ovšem jsou nejpohodlnější, že… Stop výmluvám! Máme volbu, jen my můžeme ovlivnit, jaké podniky budou více prosperovat a rozšiřovat se. Zatím se staví stále jen nové supermarkety.

Právě z tohoto důvodu je nejdůležitější, aby si každý z vás odpověděl na důležitou otázku: „Chci investovat do svého zdraví?“ Tím nemyslím jen investovat peníze, ale hlavně čas. Každý si tedy ujasněme své priority. Co je pro mě nejdůležitější? Chci, aby byla moje rodina zdravá, anebo si raději koupíme všichni nové telefony?

Výživa

Cítíte se po jídle unavení? A myslíte si, že je to normální? Co kdybych vám řekl, že není! Nejíme náhodou kvůli tomu, abychom do těla doplnili energii a potřebné živiny? Abychom mohli dále pokračovat v tom, co máme rádi? Pokud se tedy po jídle cítíte tak, že byste si šli nejraději lehnout, tak jídlo, které jíte, pravděpodobně neplní svoji funkci. Hlavní příčinou většiny nemocí je podvýživa. Nemáme dostatek toho, co tělo potřebuje. Tělo potom strádá a je slabé. Samozřejmě, že čím starší tělo je, tím hůře s nemocí bojuje, proto je dobré dostatečný přísun živin nezanedbávat.

Suplementace vitamínů

Vitamín C působí proti toxinům, proti virům, alergiím. Pomáhá regulovat hladinu krevního cukru, pozitivně ovlivňuje náladu a deprese a mnoho dalšího.

Jak je možné, že má jeden vitamín tak mnoho funkcí a může vyléčit tolik nemocí? Odpověď je jednoduchá, nedostatek tohoto vitamínu ZPŮSOBUJE tak mnoho nemocí. Existuje asi jen 24 druhů živin, ale v organismu probíhá několik tisíc různých chemických reakcí. Takže pro reakce založené na vitamínech logicky musí platit, že 1 vitamín musí být zahrnutý ve větším počtu reakcí. Obdobně to platí i pro minerály.

Podceňované byliny

Někteří lidé si stále neuvědomují, jak jsou byliny úžasné. Lékařskou společností jsou často byliny pokládány za méněhodnotné nebo za placebo. Přitom je známo, že velká část do dnes vyráběných léků pochází od starořeckých fytoterapeutů, které na jejich výrobu samozřejmě použili byliny! Byliny jsou tedy asi takové placebo jako léky, které se z nich vyrábí. Ale pozor, pokud nemáte odborné znalosti o charakteru jednotlivých bylin, rozhodně je nepoužívejte sami po přečtení článku na internetu. Každá bylina, stejně jako každý lék, se musí užívat s rozvahou a pod odborným dozorem!

Nemoc jako cesta

Nemoc je signál, upozornění, že něco děláme špatně. Organismus nám tím vlastně dává najevo, že je něco v nepořádku a že je nezbytné tento problém vyřešit. Právě proto ono známé potlačování důsledků postrádá jakýkoliv smysl existence, pokud neodhalíme prvotní příčinu. A nebudeme si lhát, ale právě takto přistupuje k „léčení pacientů“ farmaceutický průmysl. Právě z těchto důvodů je vhodné nahlížet na člověka jako na celek a brát v úvahu všechny faktory, které se mohou na vzniku nemoci podílet.

Síla myšlenek

Můžete však namítnout: „Ale počkat, vždyť mnoho lidí se uzdravilo dle změnění přístupu k nemoci, dle uvědomění si, proč jsou nemocní a víře v sama sebe a v samotné uzdravení.“ Ano, máte pravdu, ale to neznamená, že je jídlo zanedbatelný faktor. Už i vědci dokázali a je naprosto jisté, že jídlo, ať už je v něm cokoliv, dokáže do jisté míry ovlivňovat procesy v mozku! Ať už se v mozku děje cokoliv, tak to může být ovlivňováno chemikáliemi a živinami vstupujícími do těla.

Opravdu jsme to, co jíme?

Včelaři to znají, včelí královna i obyčejná dělnice mají shodné DNA. Jak je tedy možné, že je dělnice oproti královně „zakrnělá“? Pokud mají stejné DNA, musí být určité geny pro dělnici vypnuté. Po smrti královny se 1 z dělnic může začít živit mateří kašičkou a najednou je z ní královna! Ta totiž způsobí zapnutí do té doby vypnutých genů. Jídlo tedy může ovlivňovat do jisté míry i naše DNA, ovlivňovat to, jak cítíme a vnímáme okolní svět.

Zdravé tělo, zdravý duch!

Mluví o tom všichni a mluví se o tom neustále, tak proč se nemůžeme přemoci, abychom to dělali? Cvičte denně alespoň 30 minut, ale nejlépe klidně i hodinu. Vyberte si určitou formu fyzické aktivity, to, co máte rádi, nebojte se zařadit i protahovací a posilovací cvičení, nic tím nezkazíte. Cvičte klidně doma, není nutnost kupovat permanentku do posilovny. Už i vědci zjistili, že pohyb ovlivňuje na jisté úrovni DNA tím způsobem, že dochází k jeho metylaci, což má také vliv na zdraví člověka.

Je to na vás

Doufám, že každý udělá na nějaké úrovni rozhodnutí. Rozhodnutí o změně svého životního stylu, o zlepšení svého života nejen pro sebe, ale také pro okolí a své vlastní děti, pro planetu samotnou. Pokud toto rozhodnutí uděláte, musí to ovlivnit výběr vašich potravin. Hlavní komunikace s planetou je skrz zemědělství, a pokud změníte výběr svého jídla, změníte zemědělství. Je na vás, jestli se přesuneme od geneticky modifikovaných potravin jako sója, pšenice, kukuřice k jídelníčku ze super-jídel, organických jídel a syrových jídel. Největší věc, kterou na planetě děláme je, že něco pěstujeme, tak proč nepěstovat ty nejúžasnější rostlinky na světě?

Stále mě neskutečně fascinuje, jak se lidé zabíjí sami, jak se ničí sami, ničí si své zdraví, berou kvanta léků předepisovaných lékaři, které jim ničí celý organismus. Jak si lidé myslí, že jsou určité nemoci nevyléčitelné. Je třeba vědět, že existuje cesta.

Člověk se nemocný nerodí, ale doslova se k nemoci projí a propije.

Cesta vede skrz změnu stravovacích návyků a změnu životního stylu. Je třeba se rozhodnout, do čeho chcete investovat. Chcete nové auto? Nový mobil? Nebo chcete raději pevné zdraví?